COMPANY

Chúng tôi góp phần cải thiện sức khỏe của nhân loại trên toàn thế giới.
Chúng tôi là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực trị liệu tế bào gốc trong tương lai.

  • HOME
  • Công ty
  • THƯ NGỎ TỪ CEO

EHLBIO Co.

CEO MD Hong-gi Lee